Stichting Groninger Bomenwacht

De Stichting Groninger Bomenwacht zag december 2015 het levenslicht. Zij is de natuurlijke opvolger van de Stichting Iepenwacht Groningen, waarin overheden, groen- en private beheerders samenwerkten om de iepziekte een halt toe te roepen. Met succes, want de uitval werd binnen tien jaar teruggedrongen van tien tot één procent jaarlijks.

Stichting Groninger Bomenwacht neemt nu ook de aanpak van andere, bedreigende boomziekten voor haar rekening. Denk aan de essentaksterfte die veel slachtoffers maakt en de eikenprocessierups. In de nieuwe stichting werken gemeenten, provincie, terreinbeheerders en deskundigen wederom samen aan het gezond maken én houden van het bomenbestand in Groningen.

Op deze website vindt u de nodige informatie over het voorkomen en behandelen van boomziekten. Als ook over het herplanten van bomen.