Stichting Groninger Bomenwacht

Al meer dan vijf jaar werkt de Stichting Groninger Bomenwacht aan een gezond bomenbestand in een groene provincie.

Samen met publieke en private boomeigenaren, boombeheerders en beleidsmakers werken we aan de bestrijding en beheersing van boomziekten en plagen en zorgen we met beplantingsprojecten voor versterking en herstel van groene landschappelijke structuren.

Op deze website vindt u informatie over onze organisatie, het aanbod van diensten en informatie over onze projecten.